Påmelding HEKTA-leir 2022


Den påmeldte
Her fyller dere ut informasjon om konfirmanten. Felter merket med stjerne må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:

Trenger konfirmanten tilrettelegging? Beskriv behovet her.
Oppgi hvilken kirke du skal konfirmeres eller følger undervisning i:


Valg av aktiviteter: Du velger én aktivitet for hver av dagene.
Valget du gjør her er bindende og kan ikke endres.
Les mer om aktivitetene i egen oversikt.

Ønsket aktivitet lørdag:

Ønsket aktivitet søndag:


Foresatte (det holder at det oppgis én foresatt)
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:

Kommentarer:
Vi samtykker til at konfirmanten blir medlem av HEKTA.
Menigheten betaler selve medlemskontingenten (kr. 50,-) i konfirmantåret.
Informasjon fra denne påmeldingen sendes til HEKTA.

For at det skal være mulig å dra på leir trengs det voksne frivillige.
Har du/annen voksen i familien mulighet til å være med?Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med kortbetaling.
Betalingen går til Nes kirkelige fellesråd
Organisasjonsnummer: 976986857

Påmelding HEKTA 2022 Beløp: kr 1300,00 (NOK)
Pris for leirdeltakelsen betales av dere selv.
(Pris for ikke-medlemmer er kr. 1600,-, se punkt om samtykke til innmelding i HEKTA lenger opp).