Gravplassmelding for Nes kommune 2022-2050


Årnes gravplass vil være full innen 2030. Hvordan skal kommunen ivareta dagens og fremtidige behov ved de syv gravplassene i Nes? Les gravplassmeldingen her.

Foto: Javier Berrocal/Albatross Films AS

 

Her kan du lese gravplassmeldingen for Nes kommune 2022-2050.

 

Bakgrunn

Vinter 2022 etterspurte kommunestyret i Nes kommune en gravplassmelding for å kartlegge dagens og fremtidens behov på de syv gravplassene i kommunen. Gravplassmeldingen er utarbeidet av Grindaker AS i samarbeid med Nes kirkelige fellesråd våren 2022.

Meldingen analyserer behov for utvidelse og omregulering av de syv gravplassene i kommu­nen i årene frem mot 2050. Gravplassmeldingen inneholder styrende lover og forskrifter, gravtyper, gravplassene i Nes kommune, ulike tros- og livssynssamfunn, funn fra gravplassundersøkelsen, fremtidige behov, tilleggsvurdering av Årnes gravplass som meldes full innen 2030, og anbefalinger for tiden frem mot 2050.

Tilbake
Del